YARIŞMAYI NİÇİN YAPIYORUZ?

Liseli Gençler Efendimizin İzinde!
Her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçektir. Bizim için susuz ve ekilmemiş topraklardaki hiçbir gencimiz feda edilmeyecek kadar değerlidir ve baharı başlatacak çiçeğin tohumunu atmak vazifesi bizlerindir.

Fidanlar erken yaşlarda eğilirler, şekil alırlar. Gençlerimiz de Lise çağlarında şekillenirler ve aldıkları şekilleri çevrelerine aksettirirler.

Ülkemiz gençliğinin içerisinde bulunduğu durum ortadadır. Gençlerimize bulundukları konumu, kendilerine kalan mirası ve gidecekleri rotayı vermek için yarışmamız çok önemlidir.

Tu¨rkiye geneli Lise öğrencilerinin katılacağı Siyer-i Nebi Yarışması hedefi doğrultusunda, Peygamberimizin Hayatını gençlerimizin örnek alması son derece mu¨himdir. Yapacağımız yarışma bir nebze de olsa u¨lkemizde bulunan Liseli gençlere ulaşmakta önemli bir adımdır.

Sınav Hakkında Genel Bilgi

Sınav Takvimi

  • Son Başvuru: 15 Kasım 2019
  • Giriş Belgesi Alma: 7 Aralık 2019
  • Sınav Tarihi: 15 Aralık 2019
  • Sonuçların Açıklanması: 30 Aralık 2019
  • Ödül Töreni: 31 Aralık 2019

Sorular Hangi Kitaptan?

Sorular Prof. Dr. Münir Muhammed Gadban’ın “Kardeşliğe Davet, Hz. Muhammed(sav)” kitabından hazırlanacaktır.

Nasıl Bir Sınav?

Siyer-i Nebi Yarışması için sizlere 80 soru sorulacak ve 120 dakika zaman verilecektir.

Ödüller

Belirtilen Ödüller Türkiye Geneli Dereceye Giren Yarışmacılarımız İçindir.
Dereceye Giren Yarışmacılara + Kitap Seti Hediye Edilecektir.

Online Başvuru

Lütfen Başvuru Formunu Eksiksiz Doldurunuz.

DENEME YARIŞMASI

Anadolu Gençlik Derneği’nin hazırladığı “Peygamber Efendimiz (sas) ve Kardeşlik” konulu ödüllü “deneme” yarışması


GENEL KURALLAR

• Deneme konusu “Peygamber Efendimiz (sas) ve Kardeşlik” üzerinden yazılacaktır.
• Bir öğrenci sadece bir deneme gönderebilir. Yarışma dili Türkçedir.
• Yarışmaya Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencileri (15.12.2000 ve sonrası doğumlu) katılabilir.
• Belirlenen konu dışında farklı konu ve alanlarda yazılmış denemeler dikkate alınmayacaktır.
• Bir denemeyi en fazla bir öğrenci yazabilir.
• Öğrenciler denemelerini en geç 15.12.2019 tarihine kadar başvuru formu eksiksiz doldurulmak üzere [email protected] adresine yükleyeceklerdir.
• Gönderilen denemeler Anadolu Gençlik Derneğinin belirlediği jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir ve ilk 5’e giren deneme sahipleri ödül töreni için Ankara’ya davet edileceklerdir.
• İlk 5 ödülleri
* 1. Deneme: 3,000 TL ve Kitap Seti
* 2. Deneme: 2,500 TL ve Kitap Seti
* 3. Deneme: 2,000 TL ve Kitap Seti
* 4. Deneme: 1,500 TL ve Kitap Seti
* 5. Deneme: 1,000 TL ve Kitap Seti
• Yarışma Takvimi:
* Yarışma Başlangıcı: 11 Kasım 2019
* Denemelerin son teslim tarihi: 15 Aralık 2019
* Sonuçların açıklanma tarihi: 30 Ocak 2020 (katılım yoğunluğuna göre değişebilir.)
• Öğrenciler denemelerini sisteme yükledikten sonra denemede değişiklik yapamazlar.
• Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri denemenin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan denemeler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışma sonuçlarının 30 Ocak 2020 sonunda aşağıdaki linklerden ilan edilecektir.
* www.agd.org.tr
* www.efendimizinizinde.com
* Twitter: https://twitter.com/agdorgtr
* Instagram: https://instagram.com/agdorgtr
* Facebook: https://www.facebook.com/AnadoluGenclikDernegi
* Youtube: https://www.youtube.com/GeleceginGencligi
• Yazılacak deneme, bilimsel deneme yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Bu kurallara uymayan denemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Deneme yazım kuralları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
• Yarışmaya gönderilen denemelerin tüm telif hakları Anadolu Gençlik Derneğine ait olacaktır. Yarışmaya katılan kişiler, denemelerin Anadolu Gençlik Derneğince her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
• Anadolu Gençlik Derneği gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Anadolu Gençlik Derneğine aittir.

Anadolu Gençlik Derneği’nin hazırladığı “Peygamber Efendimiz (sas) ve Kardeşlik” konulu ödüllü “deneme” yarışması


DENEME YAZIM KURALLARI

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ya da bilimsel dergide sunulmamış, yayınlanmamış olması zorunludur.
• Yarışmada deneme yazım dili Türkçedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır (TDK sitesinden ulaşılabilir). Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
• Yazılacak denemeler en fazla 1,500 (bin beş yüz) kelimeden oluşmalıdır.
• Denemeler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; üst ve alt kenarlardan 3,0 cm., sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Sayfaların altına sayfa numarası konmalıdır. 12 Font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında Times New Roman yazı formatında yazılmalıdır.
• Deneme başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakarak öğrenci ismi, okul ismi bulunmalıdır. Mail adresi ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir.
• Yararlanılan Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif kaynakları detaylı olarak belirtilmelidir.
• İlk 10 a giren deneme yazarları Ankara’ya çağrılıp mülakata alınacak.

BİZ KİMİZ?

Anadolu Gençlik Derneği, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilattır.

İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması mücahedesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addediyoruz. Yeryüzündeki her insan için yaşama hakkını, inanç ve düşünce hürriyetini, aile oluşturma ve neslini koruma hakkını, mülkiyet edinebilme hakkını ve akıl sağlığının güvenceye alınması hakkını temel ve vazgeçilemez haklar olarak kabul ediyoruz. Özgür ve hak sahibi olarak doğan insanların özgür ve hak sahibi olarak yaşayacakları ‘’Yeni Bir Dünya’’ sevdamızdır.

Komşumuz açken tok yatmayı kendimiz için utanç vesilesi sayıyoruz ve insanların yararına en azından yoldaki bir taşı kaldırmaya sevk etmeyen her türlü boş inançtan uzak olmayı yeğliyoruz.

En küçüğünden en büyüğüne yaptığı her iyi işi en güzel şekilde neticelendirmek üzere ciddiye alan; büyük ideallerin peşinde koşarken ayrıntılara takılıp kalmayan ve aynı zamanda ayrıntıları ıskalayıp da estetikten, zarafetten, saygıdan yoksun tutumlar sergilemeyen; görünüşte bir iyiliğin kalpte de aynı duygularla karşılık bulmadığında gösterişten öteye bir anlam ifade etmediğini idrak eden; yaşamın tüm alanlarında bütün söz ve davranışlarında hakkaniyeti ve adaleti ayakta tutmaya çalışan bir gençlik yetiştirmeyi önceliyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği kendi zamanının tanıklığını yaparak kadim olan iyinin gelenekten geleceğe taşınmasında köprü görevi üstlenmiş bir yapılanmadır. Sahip olduğumuz değerlerin yeryüzündeki tüm insanların hem birbirleriyle hem de evrenin varoluş gayesiyle barışık yaşamasının yegâne teminatı olduğuna inancımız tamdır.

Bu inançla yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmeyi görev bilen; yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinen; söz verdiklerinde sözlerinde duran; her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden; kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz.